secession, secede, afstig, seseer, sesering, sesessie, twee staat oplossing, two-state solution, twee-staat oplossing, two state solution, oplossing, international law, internasionale wet, internasionale reg, wegbreek, freedom, vryheid, nuwe land, nuweland, free south africa free SA, break free, onafhanklik, independance, indpendant, free cape, free the cape

Die Hartland-projek in 'n neutedop!


Ons Hartland-vlag - verduidelik secession, secede, afstig, seseer, sesering, sesessie, twee staat oplossing, two-state solution, twee-staat oplossing, two state solution, oplossing, international law, internasionale wet, internasionale reg, wegbreek, freedom, vryheid, nuwe land, nuweland, free south africa free SA, break free, onafhanklik, independance, indpendant, free cape, free the cape
Die VVA is:
  • die vlagskip en die hoofliggaam.
  • die regsinstelling wat die internasionale regsproses uitvoer en daar op fokus.
  • die voertuig genaamd 'die afskeidingsproses' om u van die 'ou Suid-Afrikaanse kultuur en leefstyl' na die nuwe kultuur te neem, wat VVA n tussentydse naam gegee het: 'Die Hartland'
  • Die Hartland konsep is die selfbeskikkingsdrang wat die VVA nastreef.
secession, secede, afstig, seseer, sesering, sesessie, twee staat oplossing, two-state solution, twee-staat oplossing, two state solution, oplossing, international law, internasionale wet, internasionale reg, wegbreek, freedom, vryheid, nuwe land, nuweland, free south africa free SA, break free, onafhanklik, independance, indpendant, free cape, free the cape
Die Hartland Projek is:
  • die droom wat die VVA sy aanhangers motiveer om te bereik.
  • die veldtog om die lede van die minderheidsgroepe 'n duideliker en tasbaarder gevoel te gee oor wat die VVA wil bereik.
  • n bemarkingstrategie om meer alliansies aan te bied wat sal koop in die VVA se toekomstige Hartland – Wes-South Africa.
  • Die VVA die regsliggaam gebruik dus verskillende strategieë en sal moontlik meer daarstel om by die 2 miljoen mandate uit te kom.
Visie
Om die seëninge van vryheid aan onsself en ons nageslag te verseker. Ook om ons godgegewe regte op lewe, vryheid en strewe na geluk te verseker deur onafhanklikheid en afskeiding van Suid-Afrika vir alle minderheidsgroepe.

Missie
deur middel van verskillende strategieë en minderheidsorganisasies in alliansie met die
Verenigde Vryheids Alliansie:

*Om die godgegewe individuele regte op lewe, vryheid en strewe na geluk te verseker.
*Om uit te reik na elke individu onder die minderheidsgroepe sowel as leiers van die burgerlike organisasies vir minderhede, om hierdie droom aan hulle bekend te maak en hulle deel van die Droom te maak.
*Om die mandate van minstens 2 miljoen mense te verseker ten einde 'n referendum te hê of om eensydige afstigting te verkry onder 'n eensydige onafhanklikheidsverklaring.
*Om sterk verhoudings tussen verskillende burgerlike organisasies in die Alliansie op te bou, en om nuwe lede van die Alliansie te verseker om te verseker dat die nuwe nasie met die nodige strukture tot stand kom.
*Om te verseker dat almal onder die minderheidsgroepe kan deel in die Hartland Droom.
[1] "The American Dream" of James Truslow Adams


secession, secede, afstig, seseer, sesering, sesessie, twee staat oplossing, two-state solution, twee-staat oplossing, two state solution, oplossing, international law, internasionale wet, internasionale reg, wegbreek, freedom, vryheid, nuwe land, nuweland, free south africa free SA, break free, onafhanklik, independance, indpendant, free cape, free the cape
Hartland Droom
Die Hartland Droom is 'n nasionale etos van die Republiek Hartland, die stel ideale (demokrasie, regte, vryheid, geleentheid en gelykheid) waarin vryheid die geleentheid tot voorspoed en sukses insluit, asook 'n opwaartse sosiale mobiliteit vir die gesin en kinders. , bereik deur harde werk in 'n samelewing met min hindernisse. "Die lewe moet beter en ryker en voller wees vir almal, met geleentheid vir elkeen volgens vermoë of prestasie" ongeag die sosiale klas of geboortetoestande. [1]

DONASIES

secession, secede, afstig, seseer, sesering, sesessie, twee staat oplossing, two-state solution, twee-staat oplossing, two state solution, oplossing, international law, internasionale wet, internasionale reg, wegbreek, freedom, vryheid, nuwe land, nuweland, free south africa free SA, break free, onafhanklik, independance, indpendant, free cape, free the cape
secession, secede, afstig, seseer, sesering, sesessie, twee staat oplossing, two-state solution, twee-staat oplossing, two state solution, oplossing, international law, internasionale wet, internasionale reg, wegbreek, freedom, vryheid, nuwe land, nuweland, free south africa free SA, break free, onafhanklik, independance, indpendant, free cape, free the cape
secession, secede, afstig, seseer, sesering, sesessie, twee staat oplossing, two-state solution, twee-staat oplossing, two state solution, oplossing, international law, internasionale wet, internasionale reg, wegbreek, freedom, vryheid, nuwe land, nuweland, free south africa free SA, break free, onafhanklik, independance, indpendant, free cape, free the cape

secession, secede, afstig, seseer, sesering, sesessie, twee staat oplossing, two-state solution, twee-staat oplossing, two state solution, oplossing, international law, internasionale wet, internasionale reg, wegbreek, freedom, vryheid, nuwe land, nuweland, free south africa free SA, break free, onafhanklik, independance, indpendant, free cape, free the cape
secession, secede, afstig, seseer, sesering, sesessie, twee staat oplossing, two-state solution, twee-staat oplossing, two state solution, oplossing, international law, internasionale wet, internasionale reg, wegbreek, freedom, vryheid, nuwe land, nuweland, free south africa free SA, break free, onafhanklik, independance, indpendant, free cape, free the cape
secession, secede, afstig, seseer, sesering, sesessie, twee staat oplossing, two-state solution, twee-staat oplossing, two state solution, oplossing, international law, internasionale wet, internasionale reg, wegbreek, freedom, vryheid, nuwe land, nuweland, free south africa free SA, break free, onafhanklik, independance, indpendant, free cape, free the cape
Rekeninghouer: Verenigde Vryheids Alliansie
Bank : ABSA Cheque Account
Tak : Caledon 632005
Snelkode : ABSAZAJJ
Rekening # : 4097574072
Verwysing : Verenigde Vryheids Alliansie (Opsioneel)
secession, secede, afstig, seseer, sesering, sesessie, twee staat oplossing, two-state solution, twee-staat oplossing, two state solution, oplossing, international law, internasionale wet, internasionale reg, wegbreek, freedom, vryheid, nuwe land, nuweland, free south africa free SA, break free, onafhanklik, independance, indpendant, free cape, free the cape

NIE 'N ENKELE persoon by ULA ontvang hoegenaamd enige salaris of vergoeding nie, op enige manier, of in enige vorm.. Almal is vrywillige werkers wat hul tyd en pogings opoffer vir die beswil van die minderheidsgroepe in Suid-Afrika. ULA onderneem om in die openbaar ELKE SENT aan bemarkingsveldtogte te bestee om die vereiste mandaat van 2 miljoen stemme vir selfbeskikking te bereik. Geen ledegeld nie. Dit is 'n strewe na selfbeskikking en onafhanklikheid vir die onderdrukte minderhede. Vir u en u geliefdes, oud en jonk.

© Kopiereg 2020 | Verenigde Vryheids Alliansie

Verenigde Vryheids Alliansie

secession, secede, afstig, seseer, sesering, sesessie, twee staat oplossing, two-state solution, twee-staat oplossing, two state solution, oplossing, international law, internasionale wet, internasionale reg, wegbreek, freedom, vryheid, nuwe land, nuweland, free south africa free SA, break free, onafhanklik, independance, indpendant, free cape, free the cape

Download!

VVS Lied (Afrikaans)

secession, secede, afstig, seseer, sesering, sesessie, twee staat oplossing, two-state solution, twee-staat oplossing, two state solution, oplossing, international law, internasionale wet, internasionale reg, wegbreek, freedom, vryheid, nuwe land, nuweland, free south africa free SA, break free, onafhanklik, independance, indpendant, free cape, free the cape

ULA Song (English)

secession, secede, afstig, seseer, sesering, sesessie, twee staat oplossing, two-state solution, twee-staat oplossing, two state solution, oplossing, international law, internasionale wet, internasionale reg, wegbreek, freedom, vryheid, nuwe land, nuweland, free south africa free SA, break free, onafhanklik, independance, indpendant, free cape, free the cape

Talk To Us!